Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

FINI-rans på Biograf Draken

Tisdagen den 29 november är det dags för slutredovisning av Kulturmöten utan gränser - ett 3-årigt forsknings- och verksamhetsarbete med finansiellt stöd av Statens Kulturråd.

Vi välkomnar beslutsfattare och andra intresserade i alla åldrar, särskilt ni som är verksamma inom fältet barn, unga och äldre till biograf Draken. Det blir en heldag med kultur, presentationer, resultat och lärdomar. Vi får också en förhandsvisning av en film med ett konstnärligt perspektiv på ålder och vara med om två boksläpp.

För program kontakta  borghild.hakansson@kultur.goteborg.se eller ylva.muhlenbock@kultur.goteborg.se 031-368 32 28, 031-368 32 49

Arrangörer: Göteborgs Stad i samarbete med Göteborgs universitet genom Kulturförvaltningen, SDF Centrum och Centrum för Kultur och hälsa med stöd av Västra Götalandsregionen genom avdelning Folkhälsa Koncernkontoret och Koncernavdelning Kultur samt utvecklingscentret Senior Göteborg