Sidan uppdateras inte längre!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.

Även denna sida kommer att försvinna när allt material som behöver flyttas har fått en plats.

OBS! Viss information som finns kvar här kan vara utdaterad.

Barnkulturkonferensfestivalen PRIO 0TILL18 6–8 september 2017

Alla barns rätt till konst, kultur och delaktighet i kulturlivet

Den 6–8 september 2017 arrangerar Kultur i Väst och en rad samarbetspartners barnkulturkonferensfestivalen PRIO 0TILL18. Reservera datumen redan nu! 

FN:s deklaration om barnets rättigheter ger alla barn upp till 18 år rätt till konst, kultur, eget skapande, deltagande i kulturlivet, att yttra sin åsikt och påverka beslut som rör dem. Men ges alla barn verkligen denna rätt? Vilka barn är det som har tillgång till kultur? Hur kan barn påverka den konst och kultur som skapas för dem? 

PRIO 0TILL18 är en manifestation, en mötesplats och en experimentverkstad. Deltagarna på PRIO 0TILL18 kommer att mötas, inspireras och fördjupa sig i många olika sätt att arbeta med barn, kultur och delaktighet – tillsammans med barn. 

Det blir konstupplevelser, föreläsningar, workshops och seminarier. Tillsammans ska vi problematisera och undersöka, vända upp och ned på våra föreställningar och utmana oss själva, skapa nya nätverk, möta andra yrkesgrupper och prova olika metoder. Målet är att ta rejäla kliv framåt mot ett kulturliv som är tillgängligt för alla barn och unga – på riktigt.

PRIO 0TILL18. Barnkulturkonferensfestival i Göteborg 6–8 september 2017. 

SAVE THE DATE! Anmälan öppnar i april 2017.