Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Barnkultursymposium 2017: Barnkulturens gränsland

Finns det några konstnärliga gränser inom barnkulturen vad gäller form och innehåll? Vad innebär de rent åldersmässiga skiljelinjerna mellan barn, ungdom och vuxen? Hur gestaltas geografiskt och nationellt betingade gränser? 

Medverkande Alice Bah Kunke, Johan Fornäs, Lotta Olsson, Minna Krook m fl.

Öppna föreläsningar 15-16-17 mars 2017 - Ingen föranmälan – fri entré! på Stockholms universitet, Frescati, Södra huset.

Läs mer på Barnkultursymposium 2017