Barnkultursymposium 2017: Barnkulturens gränsland

Finns det några konstnärliga gränser inom barnkulturen vad gäller form och innehåll? Vad innebär de rent åldersmässiga skiljelinjerna mellan barn, ungdom och vuxen? Hur gestaltas geografiskt och nationellt betingade gränser? 

Medverkande Alice Bah Kunke, Johan Fornäs, Lotta Olsson, Minna Krook m fl.

Öppna föreläsningar 15-16-17 mars 2017 - Ingen föranmälan – fri entré! på Stockholms universitet, Frescati, Södra huset.

Läs mer på Barnkultursymposium 2017