Förskolebarn möter offentlig konst genom saga och eget skapande.
Tre nya offentliga konstverk med barnperspektiv i fokus kommer att invigas i slutet av året och placeras på tre platser i centrala innerstaden, Göteborg. En av de tre nyproducerade skulpturerna, Emmas Strödes Nikes Göteborg, har skaffat kompisar! Skulpturens ryttare Nike skickar brev till 40 förskolebarn, 4-6 år gamla, med olika uppdrag som kompisarna får ta sig an. De får besöka skulpturens födelseplats Konstnärernas Kollektivverkstad i Klippan och ta del av den konstnärliga processen.

På stadsbiblioteket i Göteborg bjuds kompisarna in i sagans värld. Konstnären Emma Ströde har själv inspirerats av bilderböcker och fantasifigurer. Nike sitter på ett riddjur, inspirerad av draken Falkor i filmen Never ending story från 1984 och vildingarna i Maurice Sendak´s bilderbok Till vildingarnas land. Nike själv är en modig och busig typ som är på väg att rida ut i världen. Barnen kommer att kunna sitta och klappa på Bronsskulpturen som från och med december finns på Kungsportsplatsen, och blir en pendang till Karl den IX´s Göteborg  - mer känd som” Kopparmärra”.

Genom projektet Nikes kompisar bjuds barnen in till att se med nya ögon på staden och dess offentliga konst. Efter kreativa workshops tillsammans med konstnären Anna Leyman och en skulpturplantering – då barnen planterar sina egna konstverk fantasi-rid-djur på stan – kommer verken visas på Stadsbiblioteket i Göteborg med vernissage i mitten på december.

Medverkar i projektet gör konstnärerna Emma Ströde och Anna Leyman i samverkan med Göteborgs Stads Kulturförvaltning, Stadsdelen Centrum och Stadsbiblioteket Göteborg.

Bakgrund
2013 beslutade Kommunfullmäktige om att använda 800 000:- från Charles Felix Lindbergs donationsfond, i samarbete med Innerstaden Göteborg till tre nya konstverk som skall placeras i centrala Göteborg. Utskottet Göteborg Konst har gett uppdraget till tre konstnärer: Emma Ströde, ”Nikes Göteborg”, på Kungsportsplatsen, Ragnhild Alexandersson, ”Lätt som en plätt”, vid gamla Telegrafen, Kungsgatan och Tilda Lovell, ”Orakel från havet/Lilla Poseidon”, vid Kyrkogatan-Korsgatan.