Foto: Badou Jobe

Stadsbiblioteket på Götaplatsen invigdes på Världsbokdagen den 23 april 2014 efter att ha byggts om och till i två år. Det nya huset är 3000 m2 större, en ökning med 30 %. Nu finns mer plats för alla besökare, barn- och ungdomsavdelningarna är dubbelt så stora och det finns nya scener, fler grupprum, läsplatser mm.

På Stadsbibliotekets blogg kan du läsa mer om aktuellt program.

Stadsbiblioteket