Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Foto: Badou Jobe

Stadsbiblioteket på Götaplatsen invigdes på Världsbokdagen den 23 april 2014 efter att ha byggts om och till i två år. Det nya huset är 3000 m2 större, en ökning med 30 %. Nu finns mer plats för alla besökare, barn- och ungdomsavdelningarna är dubbelt så stora och det finns nya scener, fler grupprum, läsplatser mm.

På Stadsbibliotekets blogg kan du läsa mer om aktuellt program.

Stadsbiblioteket