Frilagret

Ett kulturhus för ung kultur. Frilagret ligger i centrum och är till för alla från 13 år och uppåt som lever i och kring Göteborg. Här erbjuds en arena för ung kultur, och det är stadens unga som sätter dess form och innehåll. Genom att tillhandahålla en professionell kulturkontext och arbeta utifrån de ungas egna initiativ, förutsättningar och erfarenheter vill vi skapa möjligheter och rum för alla med ett intresse för ung kultur.

Frilagret