Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Örgryte-Härlandas offentliga vardagsrum heter Kulturhuset Kåken. Här vill man skapa en attraktiv, trivsam och sjudande mötesplats för nyfikenhet och lust. I biblioteket ordnas sagostunder och på helger och lov finns ofta programverksamhet för barn och unga.

Kulturhuset Kåken