Foto: Lars Jonsson

Ett levande kulturhus där människor med olika bakgrund och från olika delar av staden och världen möts och trivs. Barnmattan är Musikens Hus söndagsverksamhet för de yngre barnen. Förutom konserter anordnar man också Poetry slam - tävlingar i estradpoesi. Alla som skriver poesi, på vilket språk som helst, är välkomna att delta. Musikens Hus ligger på Djurgårdsgatan i Majorna.

Musikens Hus