Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Foto: Lars Jonsson

Ett levande kulturhus där människor med olika bakgrund och från olika delar av staden och världen möts och trivs. Barnmattan är Musikens Hus söndagsverksamhet för de yngre barnen. Förutom konserter anordnar man också Poetry slam - tävlingar i estradpoesi. Alla som skriver poesi, på vilket språk som helst, är välkomna att delta. Musikens Hus ligger på Djurgårdsgatan i Majorna.

Musikens Hus