På Röda Sten konsthall är barn och unga en prioriterad målgrupp! Verkstan är barnens plats för eget skapande. För ungdomar finns Ung & Skapande med massor av aktiviteter. Man tar även emot skolbesök och anordnar skollektioner. Skollektioner bokas in på museilektioner.se.

Röda Sten Konsthall