Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

På Röda Sten konsthall är barn och unga en prioriterad målgrupp! Verkstan är barnens plats för eget skapande. För ungdomar finns Ung & Skapande med massor av aktiviteter. Man tar även emot skolbesök och anordnar skollektioner. Skollektioner bokas in på museilektioner.se.

Röda Sten Konsthall