Foto: Ida Lindström

Kulturterminen

Kulturterminen är en utbudskatalog för alla som är intresserade av barn- och ungdomskultur, till exempel pedagoger, kultursamordnare, kulturpedagoger, elever och vårdnadshavare. Kulturterminen drivs av enheten Barnkultur på kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. I utbudskatalogen finns producenter och arrangörer i Göteborg som skapar program för, med och av barn och unga.

Här hittar du:

Konstnärer och kulturpedagoger till olika projekt och arrangemang samt till kulturpedagogisk verksamhet

Aktuell scenkonst, exempelvis föreställningar inom teater, musik och dans

Skolbio Göteborgs filmutbud

Fortbildning för dig som är pedagog eller utövare på kulturområdet