Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Foto: Ida Lindström

Kulturterminen

Kulturterminen är en utbudskatalog för alla som är intresserade av barn- och ungdomskultur, till exempel pedagoger, kultursamordnare, kulturpedagoger, elever och vårdnadshavare. Kulturterminen drivs av enheten Barnkultur på kulturförvaltningen i Göteborgs Stad. I utbudskatalogen finns producenter och arrangörer i Göteborg som skapar program för, med och av barn och unga.

Här hittar du:

Konstnärer och kulturpedagoger till olika projekt och arrangemang samt till kulturpedagogisk verksamhet

Aktuell scenkonst, exempelvis föreställningar inom teater, musik och dans

Skolbio Göteborgs filmutbud

Fortbildning för dig som är pedagog eller utövare på kulturområdet

 

Dela denna artikel

FacebookTwitterGoogle Bookmarks