Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Foto: Göteborgs konstmuseum

För Göteborgs konstmuseum är barn och unga en viktig målgrupp, från de yngsta bebisarna och deras föräldrar till ungdomar och unga vuxna. Man vill att alla ska känna att de får ta plats på ett museum, och vill bidra till att skapa ett positivt möte med konsten, sätta in konsten i ett sammanhang och stimulera det egna skapandet. Här erbjuds många olika aktiviteter, allt från bebisvisningar till Mitt konstmuseum som är namnet på Göteborgs konstmuseums satsning för dig mellan 13–24 år.

Göteborgs konstmuseum