Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Foto: Mikael Lammgård

Röhsska museet på Vasagatan erbjuder en rik variation av visningar, workshops, museilektioner och uppsökande verksamhet som är riktat specifikt till skola och förskola. Men man har också aktiviteter för barn och unga på helger och lovverksamhet. Här hittar du mer information för barn och unga.

Röhsska museet