Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Museilektioner

Museilektioner på Göteborgs museer är kostnadsfria för elever i Göteborg. Göteborgs Konsthall, Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs Stadsmuseum, Naturhistoriska museet, Världskulturmuseet, Botaniska trädgården med flera, producerar över 4000 lektioner per år.

Under en lektion ges eleverna tillfälle till ett aktivt deltagande, dialog och ibland möjlighet att skapa själv. Lektionerna är ofta kopplade till museernas utställningar och leds av egna intendenter och pedagoger. Under en del lektioner medverkar konstnärer och kulturpedagoger som berättar, dramatiserar, dansar eller musicerar tillsammans med eleverna. Ibland sker lektionerna utanför museerna i "Staden rum".