Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Göteborgs Stadsteater är landets äldsta och en av landets största dramatiska teatrar och ligger vid Götaplatsen. Verksamheten bedrivs i teaterhuset vid Götaplatsen och vid Backa Teater på Lindholmen.

www.stadsteatern.goteborg.se