Göteborgs Stadsteater är landets äldsta och en av landets största dramatiska teatrar och ligger vid Götaplatsen. Verksamheten bedrivs i teaterhuset vid Götaplatsen och vid Backa Teater på Lindholmen.

www.stadsteatern.goteborg.se