Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Din biljett till Göteborgs kulturliv. Kulturpunkten är en mötesplats för såväl kulturaktörer som publik. Du hittar Kulturpunkten på Stora Teatern på Avenyn, som en samlande plattform för Göteborgs fria kulturliv. På uppdrag av Göteborgs Stad håller man publiken uppdaterad kring vad som händer och tillhandahåller biljetter till en stor mängd företällningar. 

Kulturpunkten.nu