Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Skolbio

Skolbio Göteborg arrangerar subventionerade filmvisningar på biograf för elever från förskoleklass till gymnasiet. Skolbioprogrammet arbetas fram i en programgrupp av pedagoger från olika stadier och från olika skolor runt om i Göteborg. Filmvisningar sker på biograferna Draken, Hagabion, Bio Roy, Frölunda Kulturhus, Bio Capitol och Hammarkullens Folkets Hus. I Skolbions verksamhet ingår också kostnadsfria lärarvisningar och fortbildning för förskolepedagoger och lärare.

Den gemensamma bioupplevelsen ger också impulser till fortsatt kunskapssökande, stimulerar nyfikenhet, väcker känslor och tankar, ger inspiration till eget skapande och möjliggör identifikation med människor i olika livssituationer och kulturer.

Film och mediakunskap spelar en allt större roll i skolans värld. Skolbio är en verksamhet som bidrar till elevernas bildspråkliga utveckling. Den gemensamma bioupplevelsen ger också impulser till fortsatt kunskapssökande, stimulerar nyfikenhet, väcker känslor och tankar, ger inspiration till eget skapande och möjliggör identifikation med människor och i olika livssituationer och kulturer.

Bokning

Skolbiobesöket kostar 20 kr per elev i Göteborg och medföljande vuxna går gratis.
För bokning och information: www.skolbio.goteborg.se

Filmhandledningar med utrymme för samtal

Skolbiofilmerna förhandsvisas GRATIS för att lärare själva ska kunna bedöma om filmen passar deras elever. Direkt efter varje filmvisning finns utrymme för diskussion om filmen som skolbiofilm, t ex om åldersrekommendation, om förslag hur en kan arbeta vidare med filmen, om filmhandledningen o s v . Så stanna gärna kvar en stund efter filmvisningen och dela tips och erfarenheter med kollegor på plats.

Du hittar terminens filmhandledningar under respektive film. För övriga filmer gå till Svenska Filminstitutet: www.sfi.se/filmiskolan
Alla filmers filmhandledning är en handledning som kan användas som stöd för diskussion i klassrummet när ni inte hittar en handledning till just den film ni söker.

Svenska filmer - svensktextade filmkopior

För att öka tillgängligheten väljer vi att visa svenska filmer med svensk text när det är möjligt. Det står i så fall angivet vid respektive film under FILMER på  Skolbios hemsida.

Tala film, tala liv

Metod för ett fördjupat filmsamtal

MIK - medie och informationskunnighet

Vår världsbild formas till stor del av via medier. För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är idag medie- och informationskunnighet- MIK- en nödvändig kompetens för alla i samhället. Bara den som är medie- och informationskunnig kan självständigt och effektivt delta i det moderna samhället. Utan medie- och informationskunniga medborgare, ingen demokrati.

Skolbion vill bidra till ökad medie- och informationskunnighet hos såväl unga som vuxna som omger dem genom att stärka möjligheten till kvalitativa filmupplevelser, skapa möjlighet att fördjupa kunskaper om film som uttrycksmedel samt att öka möjligheterna för unga att själva uttrycka sig med rörlig bild.

Se även Vi arbetar med / Film och rörlig bild