Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Skolbio Göteborg - de första tjugo åren

Skolbio Göteborg fyller 20 år. Det vill vi fira med en fin bok.
Vi har träffat ett antal spännande personer för att be dem berätta om sina personliga upplevelser,intryck och erfarenheter av Skolbio. Lärare och gränssprängare med stor erfarenhet; gamla elever som gått ut i världen med Skolbion i bagaget; unga elever som får chansen att se film på stor biograf, trots att den tekniska utvecklingen gör att det inte längre är självklart; biografmaskinister som har ett och annat att lära ut till bråkiga elever; skådespelare och filmare, som vill visa barn och unga andra världar och verkligheter.

Vi har också bett fantastiska filmälskare, som Mikael Kowalski, Gunnar Bergdahl, Bengt Göransson och Suzanne Osten att skriva egna texter med Skolbion som avstamp. Och så erbjuder vi alla en chans att läsa Roy Anderssons klassiska text om Vittorio De Sicas Cykeltjuven, ur boken Vår tids rädsla för allvar, igen. Uppdaterad med nya kommentarer från Roy.

Vår önskan är att den här skriften ska ge inspiration och insikt. Inspiration till att även fortsättningsvis låta den rörliga bilden och biografen ha sin rättmätiga plats i barns och ungas skolliv. Och insikten att historien formar framtiden och att alla, framför allt de som senare ska ha ansvaret för vår planet, mår bäst av vidgade perspektiv. Det kan de få genom Skolbion. På ett demokratiskt vis. Och empatin, den kommer som grädde på moset.

Beställs av Annica Sjögren: annica.sjogren@kultur.goteborg.se
Eller Ramona Vardeh: ramona.vardeh@kultur.goteborg.se

Att äga sin process

I denna skrift beskrivs den kreativa processen...

Att bli tagen på allvar

Exempel på barn och ungas inflytande. Av Tina...

Att öppna nya världar

En handledning om att gå på teater med barn i...

Barns rätt till staden

Om arkitekturpedagogik som demokratisk metod i...

Bygg staden tillsammans med barn...

Om arktitekturpedagogik för, av och med barn och...

Communitydans

Inspirerande exempel för dig som vill arbeta med...

Dans för alla

Kan man dansa när man sitter i rullstol? Kan man...

Delaktighet -på barns...

Varför ska barn vara delaktiga? Och hur ska man...

Ett steg i taget

Ett steg i taget - En lärarhandledning i dans...

Ge dansen en chans!

En guide för dig som ser dans tillsammans med...

Handbok för planering...

Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen, har...

Hemma i kroppen

Hemma i kroppen - en handledning för assistenter i...

High Five!

Tio unika konstprojekt – med olika teman,...

Knô dej in

Om ungdomars inflytande på vår offentliga miljö. En...

Kom nu går vi på dans

En guide till dig som ser dans tillsammans med...

Konsten att vara på...

Konsten att vara på riktigt öppnar nya vägar och...

Museipedagogik från...

En skrift om ett nytt pedagogiskt program som...

När ordöronen får vila

När ordören får vila - om dans, konst och...

Om jag inte får sjunga...

Under Barnkulturåret Göteborg 2012 har alla...

Prata dans

En skrift som inspiration till samtal om dans av...

Prata scenkonst

En enkel metod för klassrummet framtagen av...

REBUS

Resan till en bättre skolmiljö. En bok som vill...

Skolbio Göteborg - de...

Skolbio Göteborg fyller 20 år. Det vill vi fira...

Spinn off - en...

Spinn är Sveriges första professionella...

Stafettdansboxen

Stafettdansen har funnits sedan 2001 för att...

Upplevelsen är din

Om att se dans tillsammans med barn och unga....

Vad är grejen med...

Har du någon gång stått inför ett samtida...

Våga se

Praktiska tips om hur du kan titta på...

Vässa blicken

Praktiska tips om hur du kan tolka scenens...

Vision Älvstaden

Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska...