I denna skrift beskrivs den kreativa processen med en bild, en modell, som följer processen genom dess olika faser och ger exempel på arbetssätt där man aktivt experimenterar, utforskar och reflekterar. Syftet är att få syn på sin egen kreativa process och var man befinner sig i den – att äga sin process. Skriften är framtaget av Kultur i Väst och ska kunna användas som ett verktyg för den som har en handledande roll i kreativt arbete tillsammans med barn och unga. Den ska inspirera till samarbete och vidgat deltagande i en lärande miljö.

Modellen är formulerad och formgiven av produktdesigner
Pernilla Ankarberg. Genom Kulturkatalogen Väst kan du boka Att äga sin process som kulturpedagogiskt projekt eller som fortbildning. Båda omfattas av
arrangörsstödet.
www.kulturivast.se/trycksaker-och-publikationer