Exempel på barn och ungas inflytande. Av Tina Eliasson som är hälsovetare, fil. kand. i pedagogik med inriktning hälsopromotion och arbetar med strategiska folkhälsofrågor inom Göteborgs Stad.Tina har mångårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar och har i arbetet varit djupt engagerad i inflytandefrågor.

http://www.tryggaremanskligare.goteborg.se/publikationer/rapporter.html