Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Exempel på barn och ungas inflytande. Av Tina Eliasson som är hälsovetare, fil. kand. i pedagogik med inriktning hälsopromotion och arbetar med strategiska folkhälsofrågor inom Göteborgs Stad.Tina har mångårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar och har i arbetet varit djupt engagerad i inflytandefrågor.

http://www.tryggaremanskligare.goteborg.se/publikationer/rapporter.html