Om arkitekturpedagogik som demokratisk metod i Göteborg. Av Mie Svennberg och Mania Teimouri (red). Arkitekturkonsulenten och arkitekturpedagogerna berättar själva om hur de via sitt arbete skapat möjligheter som gör att barn och ungdomars röster hörs i planeringen.

Beställning: lars.jonsson@kultur.goteborg.se, mie.svennberg@kultur.goteborg.se