Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Om arkitekturpedagogik som demokratisk metod i Göteborg. Av Mie Svennberg och Mania Teimouri (red). Arkitekturkonsulenten och arkitekturpedagogerna berättar själva om hur de via sitt arbete skapat möjligheter som gör att barn och ungdomars röster hörs i planeringen.

Beställning: lars.jonsson@kultur.goteborg.se, mie.svennberg@kultur.goteborg.se