Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Inspirerande exempel för dig som vill arbeta med dans, delaktighet och utveckling. Kultur i Väst har uppdraget att stärka och utveckla kulturen och konstarternas roll i Västra Götaland. Communitydans är en högaktuell metod som det finns stort sug efter att förstå och utveckla. I fokus står konsten i möte med de som lever och verkar i vår region, de som vill berätta en historia med dans och rörelse som utgångspunkt. I denna skrift kan du läsa om Kultur i Västs erfarenheter av sitt arbete med Communitydans.

www.kulturivast.se/trycksaker-och-publikationer