Inspirerande exempel för dig som vill arbeta med dans, delaktighet och utveckling. Kultur i Väst har uppdraget att stärka och utveckla kulturen och konstarternas roll i Västra Götaland. Communitydans är en högaktuell metod som det finns stort sug efter att förstå och utveckla. I fokus står konsten i möte med de som lever och verkar i vår region, de som vill berätta en historia med dans och rörelse som utgångspunkt. I denna skrift kan du läsa om Kultur i Västs erfarenheter av sitt arbete med Communitydans.

www.kulturivast.se/trycksaker-och-publikationer