Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Kan man dansa när man sitter i rullstol? Kan man hålla takten när man är döv? Kan man se dans när man är synskadad?  - Ja visst kan man! En skrift av Lis Hellström Sveningson med syfte att presentera och lyfta goda exempel inom danskonsten.

Beställs av: Victoria Alarik,  victoria.alarik@kultur.goteborg.se