Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Varför ska barn vara delaktiga? Och hur ska man gå tillväga för att skapa delaktighet? Av Monica Nordenfors som är socionom, doktor i socialt arbete och verksam som lektor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet.

Laddas ned här.