Varför ska barn vara delaktiga? Och hur ska man gå tillväga för att skapa delaktighet? Av Monica Nordenfors som är socionom, doktor i socialt arbete och verksam som lektor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet.

Laddas ned här.