Ett steg i taget - En lärarhandledning i dans och rörelse för barn och unga.  Monica Milocco har skrivit texten på uppdrag av och i samarbete med danskonsulenterna på Kultur i Väst. En handbok för dig som vill använda dans och rörelse som verktyg för att utveckla och inspirera barn och ungdomar.

www.kulturivast/dans