Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Ett steg i taget - En lärarhandledning i dans och rörelse för barn och unga.  Monica Milocco har skrivit texten på uppdrag av och i samarbete med danskonsulenterna på Kultur i Väst. En handbok för dig som vill använda dans och rörelse som verktyg för att utveckla och inspirera barn och ungdomar.

www.kulturivast/dans