Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

En guide för dig som ser dans tillsammans med barn och unga.

Ge dansen en chans! är en omarbetad version av skriften Kom nu går vi på dans! En guide för dig som ser dans tillsammans med barn och unga. Den initierades och producerades av Konst- och kulturutveckling, danskonsulenterna i Västra Götalandsregionen 2007 och hade fokus på dans för barn och unga i Västra Götalandsregionen. Den här utgåvan, som återger texten lätt npassad för ett nationellt perspektiv och med nya bilder, produceras av Riksteatern. Text Lis Helldtröm Sveningson.

www.riksteatern.se