En guide för dig som ser dans tillsammans med barn och unga.

Ge dansen en chans! är en omarbetad version av skriften Kom nu går vi på dans! En guide för dig som ser dans tillsammans med barn och unga. Den initierades och producerades av Konst- och kulturutveckling, danskonsulenterna i Västra Götalandsregionen 2007 och hade fokus på dans för barn och unga i Västra Götalandsregionen. Den här utgåvan, som återger texten lätt npassad för ett nationellt perspektiv och med nya bilder, produceras av Riksteatern. Text Lis Helldtröm Sveningson.

www.riksteatern.se