Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen, har arbetat fram en handbok för att underlätta möten mellan konstnärer och skola. Syftet med handboken är att stödja konstnärer och skola i planeringen inför gemensamma kulturprojekt. En arbetsgrupp bestående av konstnärer från bild- och danskonstområdet samt skolpersonal har arbetat fram ett underlag som varit ute på remiss bland skolor och konstnärer under våren 2010. Hösten 2015 har den uppdaterats och tryckts i en ny upplaga.

www.kulturivast.se/trycksaker-och-publikationer