Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen, har arbetat fram en handbok för att underlätta möten mellan konstnärer och skola. Syftet med handboken är att stödja konstnärer och skola i planeringen inför gemensamma kulturprojekt. En arbetsgrupp bestående av konstnärer från bild- och danskonstområdet samt skolpersonal har arbetat fram ett underlag som varit ute på remiss bland skolor och konstnärer under våren 2010. Hösten 2015 har den uppdaterats och tryckts i en ny upplaga.

www.kulturivast.se/trycksaker-och-publikationer