Hemma i kroppen - en handledning för assistenter i danssammanhang. Här får du veta mer om integrerad dans - dans för dansare med skiftande funktionsförmåga. Skriften vänder sig til dig som följer med deltagare på dans, t.ex. som elevassistent, lärare, förälder eller personlig assistent.

Av Veera Suvalo Grimber, Emma Gran och Anna Bergström.

www.kulturivast/dans