Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Hemma i kroppen - en handledning för assistenter i danssammanhang. Här får du veta mer om integrerad dans - dans för dansare med skiftande funktionsförmåga. Skriften vänder sig til dig som följer med deltagare på dans, t.ex. som elevassistent, lärare, förälder eller personlig assistent.

Av Veera Suvalo Grimber, Emma Gran och Anna Bergström.

www.kulturivast/dans