Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Tio unika konstprojekt – med olika teman, material och tekniker i fokus – har resulterat i en årlig utställning som visats på Göteborg konstmuseum. High five! När konstnärer möter femåringar i förskolan illustrerar det som händer när professionella konstnärer och yngre barn möts i en gemensam arbetsprocess. Publikationen om dessa tio konstprojekt ska fungera som inspiration till skapande för dem som arbetar med barn i lägre åldrar.