Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Om ungdomars inflytande på vår offentliga miljö. En dokumentation över projektet I en annan del av Vasaparken med exempel på hur Göteborgs Stad kan arbeta med barn- och ungdomsinflytande i det offentliga rummet.

Beställs av: lars.jonsson@kultur.goteborg.se