Om ungdomars inflytande på vår offentliga miljö. En dokumentation över projektet I en annan del av Vasaparken med exempel på hur Göteborgs Stad kan arbeta med barn- och ungdomsinflytande i det offentliga rummet.

Beställs av: lars.jonsson@kultur.goteborg.se