Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Konsten att vara på riktigt öppnar nya vägar och perspektiv när det gäller barns rätt att fritt få uttrycka sig. Sofia Lindströms skrift beskriver hur staden Göteborg, genom projektet Ung&Skapande, på Röda Sten konsthall, försökt bana en väg för den mänskliga rätten att få uttrycka sig visuellt.

Tryggare och mänskligare Göteborg. Ladda ner pdf här.