Konsten att vara på riktigt öppnar nya vägar och perspektiv när det gäller barns rätt att fritt få uttrycka sig. Sofia Lindströms skrift beskriver hur staden Göteborg, genom projektet Ung&Skapande, på Röda Sten konsthall, försökt bana en väg för den mänskliga rätten att få uttrycka sig visuellt.

Tryggare och mänskligare Göteborg. Ladda ner pdf här.