Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

En skrift om ett nytt pedagogiskt program som har tagits fram på Göteborgs Stadsmuseum. Skriften samt hela rapporten Förnyelse av det pedagogiska arbetet på Göteborgs Stadsmuseum

Kan beställas från Göteborgs Stadsmuseum via:  pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se