En skrift om ett nytt pedagogiskt program som har tagits fram på Göteborgs Stadsmuseum. Skriften samt hela rapporten Förnyelse av det pedagogiska arbetet på Göteborgs Stadsmuseum

Kan beställas från Göteborgs Stadsmuseum via:  pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se