När ordören får vila - om dans, konst och kunskap. Kroppen som uttrycksmedel. Dans är en egen konstart och ett kunskapsområde. Kroppen som uttrycksmedel är med på ett tidigt stadium i människans utveckling och finns med i dialogen mellan barn och förälder långt före det verbala språket.

www.kulturivast.se/dans