Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

När ordören får vila - om dans, konst och kunskap. Kroppen som uttrycksmedel. Dans är en egen konstart och ett kunskapsområde. Kroppen som uttrycksmedel är med på ett tidigt stadium i människans utveckling och finns med i dialogen mellan barn och förälder långt före det verbala språket.

www.kulturivast.se/dans