Under Barnkulturåret Göteborg 2012 har alla barns rätt till konst- och kulturupplevelser uppmärksammats. Året har involverat en lång rad aktörer inom barnkulturområdet, men också barn och unga inom förskola, skola och på fritiden Med utgångspunkt i artikel 31 i FN:s barnkonvention har Barnkulturåret haft tre tydliga syften: Att uppmärksamma, skapa debatt och sprida kunskap. Här beskrivs ett axplock av de aktiviteter som skett och man kan också ta del av Barnteaterakademins blogg med en rad skribenter som fick i uppdrag att reflektera över Barnkulturåret.

Beställs av: annelie.eriksson@kultur.goteborg.se