Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Under Barnkulturåret Göteborg 2012 har alla barns rätt till konst- och kulturupplevelser uppmärksammats. Året har involverat en lång rad aktörer inom barnkulturområdet, men också barn och unga inom förskola, skola och på fritiden Med utgångspunkt i artikel 31 i FN:s barnkonvention har Barnkulturåret haft tre tydliga syften: Att uppmärksamma, skapa debatt och sprida kunskap. Här beskrivs ett axplock av de aktiviteter som skett och man kan också ta del av Barnteaterakademins blogg med en rad skribenter som fick i uppdrag att reflektera över Barnkulturåret.

Beställs av: annelie.eriksson@kultur.goteborg.se