En skrift som inspiration till samtal om dans av Regionteater Väst.

Konsten och kulturen är platser där vi kan möta varandra och oss själva, både fysiskt och genom innehållet. Detta är oerhört viktigt i den allt mer segregerade vardag vi lever, där mötesplatser och det gemensamma utgångspunkternablir färre. Kulturen stärker vårt gemensamma, samhället.  Genom att ta del av varandras berättelser och liv, gestaltade genom scenkonst, ökar människans förståelse av varandras förutsättningar och avstånden minskar. Förmågan att lyssna och se utvecklas och det tränar empatin. Genom att känna igen sig och få bekräftelse kan vi växa som människor. Lusten  att själva berätta och uttrycka sig stimuleras. Det stärker yttrandefriheten och demokratin. Denna skrift är framtagen i syfte att sprida kunskap om dans som konstform, som ett led i vårt demokratiska uppdrag.

Susanna Dahlberg VD Regionteater Väst

Beställs via www.regionteatervast.se