Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

En enkel metod för klassrummet framtagen av Regionteater Väst med läroplanen som grund. Skriften behandlar ämnen som; Scenkonst och LGR11, Konst och pedagogik ochTänka rätt eller tänka själv. Här ges också handledning i hur man kan leda ett samtal om scenkonst med elever efter en föreställning.

Av Anna Berg för Regionteater Väst

Ladda ner: Prata scenkonst Regionteater Väst / pratascenkonst