En enkel metod för klassrummet framtagen av Regionteater Väst med läroplanen som grund. Skriften behandlar ämnen som; Scenkonst och LGR11, Konst och pedagogik ochTänka rätt eller tänka själv. Här ges också handledning i hur man kan leda ett samtal om scenkonst med elever efter en föreställning.

Av Anna Berg för Regionteater Väst

Ladda ner: Prata scenkonst Regionteater Väst / pratascenkonst