Resan till en bättre skolmiljö. En bok som vill ge inspiration till er som vill arbeta med förbättringar av den fysiska skol- förskolemiljön. Boken är upplagd som en guideline med olika arbetsfaser för att du ska få en god arbetsprocess som förhoppningsvis kan leda till ett långsiktigt arbete. REBUS är ett EU-projekt där Sverige, Norge och Danmark tillsammans genomfört pilotprojekt på förskolor och skolor.

Utgiven av: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen:  www.goteborg.se/lokalforvaltningen,
Undervisningsbygg Oslo KF:  www.undervisningsbygg.no,
Dansk Center for Undervisningsmilj:  www.dcum.dk

Beställs av: lars.jonsson@kultur.goteborg.se eller mie.svennberg@kultur.goteborg.se