Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Resan till en bättre skolmiljö. En bok som vill ge inspiration till er som vill arbeta med förbättringar av den fysiska skol- förskolemiljön. Boken är upplagd som en guideline med olika arbetsfaser för att du ska få en god arbetsprocess som förhoppningsvis kan leda till ett långsiktigt arbete. REBUS är ett EU-projekt där Sverige, Norge och Danmark tillsammans genomfört pilotprojekt på förskolor och skolor.

Utgiven av: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen:  www.goteborg.se/lokalforvaltningen,
Undervisningsbygg Oslo KF:  www.undervisningsbygg.no,
Dansk Center for Undervisningsmilj:  www.dcum.dk

Beställs av: lars.jonsson@kultur.goteborg.se eller mie.svennberg@kultur.goteborg.se