Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Spinn är Sveriges första professionella integrerade danskompani. Integrerad dans innebär att dansare med och utan funktionsnedsättning dansar tillsammans.  I den här inspirationsguiden berättas om Spinns erfarenheter som föregångare inom integrerad dans i Sverige. Den ska inspirera dig som är utövare eller konstnärlig ledare inom dans eller annan scenkonst, och ge redskap att våga något nutt. Man vill också ge inspiration till dig som är arrangör, politiker eller bidragsgivare, och öka förståelsen för integrerad scenkonst och dess villkor.

www.kulturivast.se/trycksaker-och-publikationer