Spinn är Sveriges första professionella integrerade danskompani. Integrerad dans innebär att dansare med och utan funktionsnedsättning dansar tillsammans.  I den här inspirationsguiden berättas om Spinns erfarenheter som föregångare inom integrerad dans i Sverige. Den ska inspirera dig som är utövare eller konstnärlig ledare inom dans eller annan scenkonst, och ge redskap att våga något nutt. Man vill också ge inspiration till dig som är arrangör, politiker eller bidragsgivare, och öka förståelsen för integrerad scenkonst och dess villkor.

www.kulturivast.se/trycksaker-och-publikationer