Stafettdansen har funnits sedan 2001 för att manifistera dansen av, med och för barn och unga i Göteborg. En ny dans med musik har skapats i samarbete med olika kulturskolor i Göteborgs stadsdelar vartannat år - därmed finns nu totalt fem Stafettdanser med olika stilar. I denna sammanställning av de fem Stafettdanserna ingår stegbeskrivningar, instruktionsfilmer på DVD, musik på CD och bakgrund till de olika danserna.

Beställs kostnadsfritt av danskonsulenten.

Du kan även se instruktionsfilmerna för de olika danserna på youtube.