Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Om att se dans tillsammans med barn och unga. Den här foldern vänder sig till dej som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Här får du praktiska tips om vad du kan på tänka på innan, under och efter en dansföreställning, för att du och din grupp ska få en så bra upplevelse som möjligt. Texten är skriven av Monica Milocco på uppdrag av och i samarbete med danskonsulenterna på Kultur i Väst.

www.kulturivast/dans