Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken. Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg, har skrivit texten till foldern på uppdrag av danskonsulenterna på Kultur i Väst. Vässa blicken är ett kopmplement till den tidigare  Våga se, också den skriven av Lisa Lindén.

www.kulturivast/dans