Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken. Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg, har skrivit texten till foldern på uppdrag av danskonsulenterna på Kultur i Väst. Vässa blicken är ett kopmplement till den tidigare  Våga se, också den skriven av Lisa Lindén.

www.kulturivast/dans