Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Praktiska tips om hur du kan titta på dansföreställningar med nya ögon

Den här foldern vänder sig till dig som är intresserad av danskonst och som vill utveckla din förmåga att tala om det du ser. Du kanske själv utövar dans i någon form, kanske är du arrangör eller pedagog och skulle vilja hålla i publiksamtal efter att du har sett en föreställning. Här är det inte meningen att du ska hitta ett facit på vad du ska uppleva. Det finns inga rätt eller fel när det kommer till tolkningen av ett konstnärligt verk. Däremot kan din blick vässas genom övning. Här kan du förhoppningsvis få nya ingångar till att samtala om scenkonst och öka graden av aktivitet hos en publik.

Texten i foldern är skriven av Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg, på uppdrag av Kultur i Väst och Danskontoret. Läs även Vässa blicken av Lisa Lindén.

www.kulturivast.se/trycksaker-och-publikationer