Sidan uppdateras inte för tillfället!

Tidigare enheten Barnkultur som främst ansvarade för innehållet på denna sida har upplösts efter omorganisation på Kulturförvaltningen - Fri konst och kultur.
Tills det är tydligt hur man kommer att arbeta vidare med sidan kommer den att vara ganska statisk och inte uppdateras. Viss information kan därför vara utdaterad.

Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk. Den ska utformas så att hela staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. För att lyckas med detta krävs aktiv öppenhet, samarbete, kunskapsutveckling och ett tydligt ledarskap. Visionen visar en helhetssyn och ger ledning för hur Älvstaden kan utvecklas hållbart och därmed stärka både Göteborg och Västsverige. Unga:Älvstaden har genomförts i samarbete mellan Projekt Älvstaden och Göteborgs Stads kulturförvaltning. 

www.alvstaden.goteborg.se.

Ladda ner Vision Älvstaden