Arkitektur

Arkitekturkonsulenten arbetar med arkitektur, form och design för barn och unga. Konsulentens främsta uppdrag är att inspirera lärare och förskollärare att arbeta med arkitektur och stadsplanering i skolan. Det är en viktig demokratifråga att inspirera barn och ungdomar till ett kritiskt och kreativt tänkande kring sin närmiljö och ställa frågan: Påverkar närmiljön mig och kan jag påverka den? Konsulenten har kontakt med en grupp arkitekter som arbetar med arkitekturpedagogiska projekt i förskola och skola.

Arkitekturkonsulenten har också ett särskilt uppdrag kring det vidgade museibegreppet i " Stadens rum" som ingår i stadens museilektionsprogram.

www.museilektioner.se 

Här presenteras några projekt och arbetsmetoder inom arkitektur, form och design:

* Inga tillägsartiklar markerade för denna kategori!