Dans

Danskonsulentens uppdrag är att sprida kunskap och informera om danskonst. Målsättningen är att alla barn och ungdomar i Göteborgs ska få möjlighet att se och själva utöva dans. Danskonsulenten arbetar för att stimulera det professionella danslivet och är en resurs för kommunens danspedagoger. Danskonsulenten arrangerar också kompetensutveckling för personal i förskola och skola och förmedlar dansföreställningar till stadsdelarna.

Här presenteras några projekt och pedagogiska metoder som danskonsulenten jobbar med:

Dansloopen

Ett regionalt utvecklingsprojekt inom danskonst för barn och unga som pågick 2015....

Dansbanan

Dansbanan är ett nätverk för dansarrangörer med inriktning på den yngsta publiken i...