Bild dansande barn

Ett regionalt utvecklingsprojekt inom danskonst för barn och unga som pågick 2015. Projektet var delfinansierat via Kulturmiljonen-ett stöd från Västra Götalandsregioen genom Kultur- och fritidschefsnätveket i GR.

Syftet med projektet Dansloopen var att starta upp och utveckla såväl ett arrangörsnätverk som ett utövarnätverk och att bygga upp en gemensam turnéslinga inom Göteborgsregionen (GR-kommunerna). Danskunskapande aktiviteter har och kommer fortlöpande att erbjudas inom nätverken till arrangörer och utövare. Projektet  undersökte olika metoder för att utveckla dansens möjligheter genom att koppla samman de medverkandes resurser. GöteborgsOperan, Regionteater Väst, Göteborgs Dans & Teaterfestival och Producentbyrån/Satellit var samarbetspartners och medverkade i olika arrangemang.

Målet med detta projekt var att barn och unga, oavsett förutsättningar, ska få ta del av kvalitativ danskonst i större utsträckning än nu,  samt stimulera tillväxten av nya dansproduktioner. Dansloopenprojektet hade som mål att  på sikt utgöra ett permanent samarbete mellan dansintressenter och vara det självklara navet för arrangörer, danskonstnärer och samordnare i Göteborgsregionen.

För mer information om projektet kontakta Victoria Alarik danskonsulent: victoria.alarik@kultur.goteborg.se tel: 031-368 34 93