Foto: Johan Johansson

Stafettdansen har funnits sedan 2001 för att manifestera dansen av, med och för barn och unga i Göteborg. En ny dans med musik har skapats i samarbete med olika kulturskolor i Göteborgs Stadsdelar vartannat år under tio år- därmed finns nu totalt fem Stafettdanser med olika stilar. I Stafettdansboxen har vi samlat dessa filmer tillsammans med stegbeskrivningar, instruktionsfilmer på DVD, musik på CD och bakgrund till de olika danserna. Denna kan beställas via danskonsulenten.

Du kan även se instruktionsfilmerna för de olika danserna på youtube.