Under våren 2015 genomförde unga och seniorer från olika stadsdelar i Göteborg projektet Mallrats Göteborg – Mallra linjen tillsammans med konstnären Kristoffer Svenberg, Göteborgs Konsthall och enheten för Barnkultur, Göteborgs Stad. Samarbetet har kretsat kring en gemensam undersökning av offentliga och halvoffentliga rum i vår stad. Genom att arbeta med olika konstnärliga metoder, som till exempel performance, video och fotografi, har deltagarna tillsammans med Kristoffer Svenberg utforskat köpcentrum och liknande halvoffentliga platser. Syftet har varit att undersöka var gränsen går mellan det privata och offentliga.

Köpcentrum och gallerior byggs för att vi ska konsumera och se saker. Rummen anpassas inte för våra kroppar. Det är inte meningen att vi ska stanna upp eller känna oss för bekväma. I projektet Mallrats Göteborg – Mallra linjen tar vi plats i stadens kommersiella rum och utmanar normer. Det blir en gemensam utmanande praktik, ett slags antiverksamhet.
- Kristoffer Svenberg, konstnärlig ledare för Mallrats Göteborg – Mallra linjen.

Projektet Mallrats Göteborg – Mallra Linjen är en del i Göteborgs Konsthalls uppsökande verksamhet för att öka delaktigheten och tillhörighet hos allmänheten i kulturlivet. I Mallrats Göteborg – Mallra linjen erbjuder Göteborgs Konsthall ett dialogbaserat lärande där deltagarna under handledning av en konstnär och konstpedagog själva skapar innehållet.
- Mija Renström, vik intendent för pedagogik, Göteborgs Konsthall

DELTAGARE

Deltagarna i Mallrats Göteborg – Mallra linjen är gymnasielever från kursen estetisk kommunikation, åk 1 vid Schillerska gymnasiet och klasserna E, G och H från programmet Språkintroduktion (SPRINT) vid Angeredsgymnasiet, samt seniorer från programmet Livslust på Backa Kulturhus.

MALLRALINJEN.SE

http://www.konsthallen.goteborg.se/