2015 deltar unga i Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA)!  Vartannat år visar internationella konstnärer verk på olika konstarenor i Göteborg och i år är temat "A story within a story...", ett försök till att öppna och vidga tolkningen av vår gemensamma historia.  

I ett spännande konstpedagogiskt projekt kommer åttondeklassarna på Bergums Skola i Angered, tillsammans med konstnärerna Azadeh Esmaili Zaghi och Pernilla Ljungkvist, uppleva och tolka samtidskonsten. Samtidskonsten blir elevernas verktyg för att visualisera sina egna individuella och förenade berättelser.

Vad läser vi egentligen in i ett verk när vi ser det, och hur kan vår egen historia påverka sättet vi upplever konst på? Genom besök på Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konsthall, Hasselblad Center, 3:e Våningen och KKP Galleri får eleverna inblick i hur samtidskonst kan se ut, och bjuds in till att skapa sitt eget historieberättande. Med engångskamera som material utforskar vi hur vår gemensamma historia ser ut. Genom experiment skapar vi presentationer. Vi använder samtidskonsten för att ge röst till vårt eget historieberättandet och frihet att kunna berätta om det som känns viktigt. På så vis lär vi oss mer om konst och den värld vi lever i.

Projektet är ett samarbete mellan Röda Sten Konsthall, Kulturförvaltningen i Göteborg och Stadsdelen Angered.
Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA som arrangerars med huvudsaklig finansiering från Röda Sten Konsthall, Göteborg Stad/Kultur , Västra Götalandsregionen/ Kulturnämnden och Kulturrådet.  

www.gibca.se

www.rodastenkonsthall.se