Nätverk

För att skapa ett utbud med bredd och mångfald som är tillgängligt för alla barn, är nätverk för samverkan viktiga instrument för oss i vårt arbete. I nätverken ingår kultursamordnare, kulturombud på förskolor och skolor, kulturskolan, museipedagoger, kulturpedagoger och kulturproducenter för barn och unga i Göteborg. Kultursamordnare och kulturombud på förskola och skola (Kulf och Kulis) är viktiga för att kulturengagemanget ska öka. Här kan du läsa om de olika nätverken.

Dansbanan

Dansbanan är ett nätverk för dansarrangörer med inriktning på den yngsta publiken i...

Foto: Lars Jonsson

Göteborgs barn och...

Representanter från kulturinstitutionerna och det fria kulturlivet bildar...

Foto: Lars Jonsson

Kultursamordnare och...

I varje stadsdel finns minst en kultursamordnare och på varje skola och förskola ska...

Foto: Badou Jobe

MMM-Möten med media

Det filmpedagogiska nätverket MMM - Möten med media - består av Angeläget, GR...

Foto: Mikael Lammgård

Nätverk för...

Nätverket för museipedagogik består av museipedagoger, intendenter för pedagogik,...

Foto: Badou Jobe

Skolbions programgrupp

Skolbioprogrammet arbetas fram i en programgrupp av pedagoger från olika stadier...