Foto: Lars Jonsson

Samordning

Barnkulturkonsulenten arbetar med samordningen av enhetens arbete med kultur i förskola och skola. Du kan vända dig till barnkulturkonsulent för rådgivning i frågor som rör scenkonstutbud, kulturpedagogiska projekt, arrangemang, fortbildning samt frågor omkring förskolans och skolans kulturuppdrag. Barnkulturkonsulenten kan också berätta mer om KULF (kultur i förskola) och KULIS (kultur i skola). Samtliga stadsdelar har också en eller flera kultursamordnare som regelbundet får fortbildning och aktuell information på centrala möten om utbud och barnkulturfrågor.

Kommunikatören och webbmastern arbetar tillsammans med samordning av kommunikation via våra webbplatser, vårt pressrum och nyhetsbrev. 

* Inga tillägsartiklar markerade för denna kategori!